متقاضی موبایل ضد ضربه

بودجه
3,000,000 تومان
مهلت تامین تقاضا
23 روز پیش
زمان درج آگهی
107 روز پیش
موبایل تا 3 تومن که ضد آب و ضد ضربه باشه